A projekt neve/címe:

FKA „FIX PONT” a helyi közösségért

A támogatandó program célja:

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány – amely egyben a Swimathon szervezője is – 2011 óta támogat helyi közösségi adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségerősítő programokat, hogy minél több Ferencvároshoz kötődő ember tehessen kerületünkért. Alapítványunk egyaránt partnere a lokálpatrióta ötletembereknek, a kerületben tevékenykedő civil aktivistáknak és a legjobb ötletek megvalósítását pénzzel támogató adományozóknak. Az FKA egy  „FIX PONT” kíván lenni a kerület életében, ezért a SWIMATHON támogatóinak segítségével  az alapítvány minőségi, független és kiszámítható működését szeretnénk megerősíteni. Nem pályázunk állami és önkormányzati forrásokra.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A közösségi adományozás ma már egyre ismertebb, de még így is úttörő munkát végzünk. Szemléletváltást hozó, újító programjainkhoz időre, a helyiek sikeres bevonásához kreativitásra, kísérletezésre,  az önkéntesek fogadásához szervezettségre van szükség. Munkánk során szoros személyes kapcsolat kiépítésére törekszünk minél többféle kerületi szereplővel, hogy őket a számukra is legalkalmasabb módon  és szerepekben tudjuk mozgósítani. Várjuk azok támogatását, akik ezt a szerepet hiánypótlónak látják és az államtól, önkormányzattól független, minőségi munkánkat értéknek tartják!

A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni:

2017/18-ban is folytatjuk a munkát azokkal a Ferencvároshoz kötődő magánszemélyekkel, helyi vállalkozókkal, nagyvállalatokkal és két tucat önkéntesünkkel, akikkel az elmúlt 5 év során együtt dolgoztunk. Új kerületi szereplőket is szeretnénk elérni, ügyeinknek megnyerni, akiknek szintén fontos, hogy egy élhetőbb, biztonságosabb környezetben éljenek. Ugyanakkor hisszük, hogy az FKA sikere közvetve közel 100 ezer Ferencvárosban élő, illetve dolgozó, ide kötődő ember életébe hozhat pozitív változást.

A projektben tervezett tevékenységeink:

Helyi adományokat gyűjtünk, civil, közösségi programokat támogatunk és közösségerősítő eseményeket szervezünk. Ötször rendeztünk Ferencvárosi Aput a Kapuba foci Kupát, többek közt helyi iskolai közösségek, rászoruló gyerekek és családjaik nyári táborozására, köztéri programok támogatására. Brit mintára kétszer volt már Élő Adás közösségi adománygyűjtő estünk, ahol legutóbb 2 és fél óra alatt, 2 és fél millió Ft-ot gyűjtöttünk három civil projektnek, melyek jelenleg is futnak: egy a városi szegénység felszámolását segítő helyi emlékezetkutatás, egy pszichiátriai betegeknek szóló művészetterápiás képzéssorozat és kiállítás, ill. a Budapest Hangtérképe projekt. A helyi nyilvánosság és civilség hangjaként szólalt már meg a Rádió Ráday netrádiós adásunk,  egy ferencvárosi kávéházból és a Nagycsarnokból. A Swimathon 2016 program  Civil Díjat nyert a legsikeresebb adománygyűjtő kampány kategóriában. A jövőben is meg akarjuk rendezni a két nagy adománygyűjtő- és osztó programunkat (Élő Adás 2017/11. és Swimathon 2018/06.), és keresünk további más jó gyakorlatokat, ill. folytatjuk a pályázati utakon történő támogatásosztást. A támogatókat továbbra is bevonjuk a pályázatok elbírálásába, a döntésekbe.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A 2016-os pénzügyi mérlegünk pontos számadatokkal  2017. május 31. után lesz nyilvános. Jelen rendelkezésre álló adatok szerint alapítványunk működési költsége így oszlott meg tavaly:

munkatársakra  3 664 204Ft ot költöttünk, promóra-kommunikációra: 445944Ft-ot, szolgáltatásra 281800Ft-ot, belső fejlesztésre 177030Ft-ot, iroda működtetésre, rezsire  635541 Ft-ot, nagy értékű beszerzésre  84800Ft-ot költöttünk. Az összes kiadásunk 70%volt saját forrásból, 28%-a pályázati támogatásból és 2%-az SZJA-k 1%os felajánlásból. 2017-ben az a tervünk, hogy a saját forrás arányát 80%-ra emeljük.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

Költségvetésünkben a Swimathonon megcélzott 2 millió forintot  egyfajta  „FIX PONT”-ként kezeljük, és tervezetten a következő időszak során a  szakmai munka  érdekében használjuk fel. A „FIX Pont“ felhasználásáról a „minőség, függetlenség, kiszámíthatóság“ fő szempontok figyelembevételével – nyilvános üléseken – a kuratórium dönt.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Alapítványunk továbbra is egy független, kiszámítható, megbízható lokálpatrióta partner lesz  bátor, innovatív ötletekkel. Az Alapítvány éves jelentésében, a mérleg- és eredmény kimutatásában a támogatás összege és annak felhasználása mindenkor nyomon követhető.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Alapítványunk célja a Ferencvárosban élők, dolgozók, tanulók, a városrészhez kötődők mozgósítása egy élhetőbb, szerethetőbb kerületért, a helyiek jobb közérzetéért, közös identitásuk megerősítéséért. A 2011 óta eltelt 5 év során végzett főbb feladataink: a helyi magánszemélyektől és üzleti partnerektől történő adománygyűjtés, helyi civileknek támogatásosztás, és közösségerősítő események szervezése, melyet részben a világban már sikeres közösségi adományozási programok hazai adaptációjával valósítunk meg. (lásd Swimathon is!) Hároméves jelentésünk itt olvasható

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

Az alapítvány képviselője: Jordán Péter, a kuratórium elnöke

Közhasznú besorolás: közhasznú szervezet

Bírósági nyilvántartási szám: 14.Pk.60.763/2011/2, sorszám 11504.

Az alapító okirat kelte: 2011.11.15. A bírósági végzés 2011.12.30. napján jogerőre emelkedett.

Az alapítvány székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 30.

Iroda: Budapest, 1094 Márton utca 10.

Kontakt személy: Barna Erika, igazgató, kurátor

Telefonszámunk:  +36 70 397 9999

email: [email protected]

www.ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu