A projekt neve/címe:

KözösALAPON

A támogatandó program célja:

Alapítványunk az Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) együttműködő –szervező partnereként vesz részt a Swimathonon, országos programmal. Elkötelezettek vagyunk a közösségi alapítványok Mo-i elterjesztésében és fejlődésük támogatásában, s ezen keresztül a helyi adományozás kultúrájának széleskörű népszerűsítésében. Érdemi és viszonylag szabadon felhasználható támogatást szeretnénk adni 2018-as terveik megvalósításához a négy, már működő hazai közösségi alapítványnak: a Dunakanyar Szolgálat Közösségi Alapítványnak, a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak, a Térerő Közösségi Alapítványnak (Miskolc) és a Pécsi Közösségi Alapítványnak. Reméljük, hogy ezzel a 2013. óta szervező KözösALAPON márka is ismertebb lesz, ügyünknek új hazai támogatókat és pártfogókat hozva.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Hiányoznak Magyarországon a tőkeerős, független, helyi támogató szervezetek, amelyek helyi ügyeket helyi forrásokkal kötnek össze, miközben kapcsolatot építenek a közösség tagjai között, erősítve a helyi identitást, bátorítva a cselekvőkészséget. Ilyen szervezet a Magyarországon működő négy közösségi alapítvány, melyek létrejöttét, működését és fejlődését kezdetek óta támogatja a KözösALAPON program.

A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni:

A négy közösségi alapítvány támogatásán keresztül a négy város/térség összesen több mint 400 ezer lakója ismerheti meg a közösségi alapítványi koncepciót, a térségében/városában működő közösségi alapítvány programját, és lehet új támogatója, támogatottja vagy résztvevője a cselekvés, a szolidaritás kultúráját építő újfajta társadalmi intézmény működésének. Azaz a négy közösségi alapítvány munkája ismertebb és elérhetőbb lesz környezetük számára. Emellett felhívja a figyelmet létük és munkájuk jelentőségére, támogatásuk sokszínű formájára.

A projektben tervezett tevékenységeink:

A négy Magyarországon működő közösségi alapítványoknak 2-2 millió forint pénzügyi támogatást szeretnénk nyújtani 2018-ban, célzottan, éves tervük ismeretében, a helyi források arányos kiegészítéseként. Elismerve és megerősítve ezzel a helyi forrásteremtő-koordináló, valamint a kapcsolat-, és közösségépítő munkájukat.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Programunkhoz 8 millió forintra van szükség. Ebből 4 millió már megvan külföldi forrásból, 2 millió forintot kívánunk összegyűjteni a Swimathonon, és további 2 milliót más magyarországi forrásokból.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

Az itt gyűjtött támogatást támogatási szerződés keretében teljes egészében kiosztjuk a négy hazai közösségi alapítványnak. A támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót kérünk, melyek a helyi közösségi alapítványokon keresztül is elérhetőek lesznek.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A négy közösségi alapítvány pénzügyi támogatásával érdemben segítjük, hogy a közösségi alapítványok minél jobb minőségben lássák el feladataikat: a helyi adománygyűjtést, a helyi adományosztást és a közösségépítést. Támogatásunk akkor lesz eredményes, ha hozzájárul az egyes közösségi alapítványok fejlődéséhez,  biztonságos alapot adva a helyi adománygyűjtéshez, vagy épp terhet levéve a működési keretek kialakításáról a 2018-as éves terveik megvalósulása .

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány KözösALAPON programja a hazai közösségi alapítványok fejlődését hosszútávon támogató országos program, mely szakmai és pénzügyi támogatással segíti közösségi alapítványok megalakulását, munkáját. Eddigi leglátványosabb eredményünk, hogy 2016-ban 3 új közösségi alapítvány megalakulását segítettük, illetve 2015 óta támogatjuk a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány fejlődését. Kerületi kötődésünk ennél összetettebb, hiszen a magyar közösségi alapítványi mozgalom maga is erős ferencvárosi gyökerekkel rendelkezik.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány,
székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 32.,
iroda: 1054 Budapest, Szép u. 3.
adószám: 18626166-1-43,
képviselő: Bardócz Iván (06209109912; [email protected]),
kozosalapon.hu
www.facebook.com/kozosalapon