A projekt neve/címe:

Csapat vagyunk!

A támogatandó program célja:

A KórházSuli programunk célja, hogy a hosszú betegség miatt magántanulói státuszban lévő fiatalokat összekössük önkéntes középiskolás és egyetemista kortársaikkal, akik segítséget nyújtanak nekik a tanulásban. A segítség  elsősorban online tananyagfejlesztésen, valamint személyre szabott együtt-tanuláson (tanulásmódszertani, készségfejlesztési) tanácsadáson keresztül érkezik. Mivel a segítők és a segítettek köre évről évre megtöbbszöröződik, képzésükhöz, csapattá válásukhoz, a közöttük lévő kapcsolat elmélyítéséhez elengedhetetlenek a személyes alkalmak: oktatások, laza szakmai programok, táborok. A 2017-18-as tanév programjainak finanszírozásához nagy segítséget nyújt a Swimathon adománygyűjtése.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Fontos, hogy azok a fiatalok, akik akár önkéntes segítőként, akár a segítséget igénybevevőként részt vesznek a programban, ne csupán egy virtuális térben találkozzanak egymással, hanem a valóságban is – kötetlen formában megtörténhessen az energiák áramlása, az ötletek felszabadulása, az igények és lehetőségek összehangolódása.
Ezek az alkalmak jó lehetőségek arra is, hogy meghallgassuk a véleményüket, ötleteiket, illetve hogy olyan kisebb önkéntes csoportok alakuljanak, akik a tanítás mellett a szervezet működtetésében, a segítő kortársaik továbbképzésében is szerepet tudnak vállalni.

A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni:

Elsősorban azokat a résztvevő fiatalokat szeretnénk elérni, akik önkéntes segítőként folyamatosan kapcsolatban állnak velünk, és természetesen azokat is, akik segítséget kapnak tőlünk az önálló tanulásukhoz. Másodsorban szeretnénk általuk eljutni az oktatási intézményekbe, hogy népszerűsíteni tudjuk a KórházSuli programot, s ezáltal minél több segítetthez és segítőhöz eljuthassunk a jövőben

A projektben tervezett tevékenységeink:

Kötelező képzéseinkre félévente egy-egy alkalommal  kerül sor középiskolás tananyagfejlesztőink és egyetemista mentoraink számára.  A személyes találkozások során módszertani és mentális felkészítést adunk.
Emellett havi rendszerességgel laza szakmai programokat, valamint évente tábort szervezünk fiataljainknak, ami lehetőséget teremt arra, hogy  intenzíven megéljék az egész évben kialakuló „munkakapcsolatokat”, és akár barátságokká formálhassák azokat.
Ezeken felül nagy szükségünk van egy korrekt, naprakész, informatív és interaktív honlapra, melynek kialakítása elengedhetetlené vált. Megléte alapfeltétele annak, hogy minél szélesebb körben elérjünk segítettjeinkhez, segítőinkhez és támogatóinkhoz.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

(A múlt év költségeit alapul vett irányszámok:)

2017-18-as tanév képzései: 5 alkalommal                                       1 250 000 Ft

2017-18-as tanév havi csapatépítő alkalmai 8 alkalommal            800 000 Ft

2018-as nyári tábor össz. költsége                                                    1 000 000 Ft

Honlap kialakítása, fejlesztése, karbantartása                                 700 000 Ft

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

Bár igyekszünk a saját forrásainkra építeni, de a fenti alkalmaknak vannak elkerülhetetlen költségei (közös póló, kiállítási katalógus, alapanyagok, vendéglátás, táborhely és ellátás, csatlakozó vidéki iskoláink utazási költsége).

Ezen alkalmak folyamatos biztosításához szeretnénk az anyagi fedezetet az úszással előteremteni.

A Swimathonon 2 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, amelyből a projekt alábbi kiadásait fedeznénk:

2017-18-as tanév képzései: 5 alkalommal                                                   500 000 Ft

2017-18-as tanév havi csapatépítő alkalmai és a nyári tábor                 1 000 000 Ft

Honlap kialakítása, fejlesztése, karbantartása                                             500 000 Ft

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A KórházSuliban résztvevők száma még nagyobb mértékű növekedésnek indul, a kifejlesztett tananyagok gyarapodnak, az élő vagy skype-os óraszámok emelkednek. Ezek mérhető számok, melyek a hamarosan elkészülő CRM rendszerünkkel még pontosabban nyomon követhetőek lesznek egészen egy-egy tanulási folyamat végéig. Tervezzük a szakmai minőségre és résztvevői elégedettségre vonatkozó visszajelzési rendszer bevezetését is.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Elsődleges kötődésünk a Ferencvárosban lévő gyermekkórházakban kezelt gyerekek. Illetve a programunkban részt vesznek az ELTE BGGYK hallgatói, továbbá igyekszünk ferencvárosi középiskolákat is bevonni a programunkba.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: KórházSuli Alapítvány
Székhely: 2220 Vecsés Széchenyi 32/c
Bejegyzés dátuma: 2017.02.17. 13-01-0003848
Adószám: 18874015-1-13
Honlap: www.korhazsuli.com https://www.facebook.com/korhazsuli/
Kontakt: Tóthné Almássy Monika 30/5553224 [email protected]