A projekt neve/címe:

Lakásügynökség – mobilház befektetési program

A támogatandó program célja:

A Lakhatást Most! Lakásügynökség projektünk új, mobilház befektetési programeleme egy újszerű társadalmi vállalkozási koncepció, mely hajléktalan embereket, önkormányzatokat, és filantróp befektetőket kapcsol össze, annak érdekében, hogy lakáshoz juttasson otthontalan embereket. Keretében befektető által megvásárolt mobilházat lízingelünk, garantálva, hogy azt hajléktalan embereknek adjuk bérbe. A mobilházakat saját, ill. használatba kapott üres telkekre telepítjük, melyek szociális bérlakásként működnek az Egyesület kezelésében. Az otthontalanokból bérlőkké váló embereket intenzív szociális munkával segítjük, lakhatásuk megtartásában.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Magyarországon lakhatási válság van. A jelenlegi lakástulajdon-szerkezet ebből nem mutat kiutat, ráadásul éppen a legrászorulóbbaknak, a hajléktalan embereknek nincs esélyük a lakáspiacon hajlékhoz jutniuk. A programunkban azonban bérlőkként beléphetnek a lakáspiac egy új szegmensére. A program bevezetése az önkormányzatok, a civil szakértelem, és magánbefektetők együttműködésén alapul, így egy új, kísérleti lakhatási modell kidolgozása válik lehetővé.

A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni:

A jelenlegi hajléktalan-ellátórendszer nem képes reális és fenntartható kivezető utat nyújtani a közterületen élő hajléktalan emberek számára. Ez többszörösen igaz a kunyhóban élőkre, akik számára az intézményes ellátás egyértelmű visszalépést jelent életminőségükben, programunk nekik kínál megoldást.

A projektben tervezett tevékenységeink:

Még az idén szeretnénk megvásárolni az első telket, amelyre vállalkozóktól lízingelt mobilházat telepítünk. A mobilház-tulajdonos vállalkozónak a házzal feladata nem lesz, azt az Egyesületünk kezeli a Lakásügynöksége keretében. Feladatunknak tekintjük még a mobilházakat értékesítő cégek és a befektető-jelöltek összekötését, és az adásvétel megszervezését. A Lakásügynökség gondoskodik a mobilházak állagmegóvásáról, fenntartásáról, és ami a legfontosabb, a hajléktalanokból immáron bérlőkké váló embereknek biztosított intenzív szociális munkáról is. Ez ügyfeleink esetében a társadalomba való visszatérést segíti, a befektetőknek pedig garancia arra, hogy a bérlőink elkötelezetten és felelősen vesznek részt a programban.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Egy árajánlataink szerint 8-10 millió Ft-ba kerülő, Budapest külső területén lévő telek megvásárlására idén reális esélyt látunk, hisz a közelmúltban már több sikeres adománygyűjtő kampányt és módszert is bevetettünk. Terveink szerint hamarosan megvásárolhatjuk valamelyik kinézett telket, amelyre lízingelt mobilházat telepítünk. A projektben tervezett költségeink között kizárólag telek (és/vagy mobilház) vásárlás szerepel, minden más tevékenységet a programban az egyesület saját erőforrásból, önkéntes munkában végez el. 1.opció Telekvásárlás: 8-10 Millió Ft/Adjuk össze kampány; Könyvhajlék akció; Kiemelt magánadományozó; Swimathon 2017. 2.opció: mobilház vásárlás – használt skandináv típusú mobilház, telepítéssel együtt 2 Millió Ft.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathontól 2 millió Ft támogatást remélünk. A gyűjtött támogatást 2017-ben mindenekelőtt telekvásárlásra szeretnénk fordítani. A telek ára több közadakozásból, és nagyobb magánadományokból áll össze, tehát a Swimathonon egy részére gyűjtünk. Ha a telek megvásárlása bármilyen okból idén nem válik lehetségessé, akkor egy általunk addigra használatba vett önkormányzati tulajdonú telekre (több önkormányzati együttműködésünk előkészítése van befejező fázisában) magunk veszünk mobilházat a Swimathonon összegyűlt pénzből.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A Lakhatást Most! mobilház programját azért tartjuk fontosnak elindítani, mert minden egyes lakrész, amibe korábban utcán élők költözhetnek, számít. Egy telekre 2-3 mobilházat tudunk telepíteni, vagyis 2-3 hajléktalan pár vagy család tud bérlakásba költözni. Emellett fontosnak tartjuk hogy egy új, innovatív módszereket próbáljunk ki és  közös gondolkodást  indítsunk el a lakhatási válságból kivezető úton. A Swimathon kampánytól azt reméljük, hogy az önkénteseinknek is egy újszerű bekapcsolódási lehetőséget nyújtunk, amivel közelebb kerülünk a program indításához. Hatásunkat az így lakhatási lehetőséget kapók, a velünk kapcsolatba kerülő és szerződő vállalkozó-befektetők számában és visszajelzéseiben, illetve a szemléletformáló célú kezdeményezésről szóló sajtómegjelenésekben fogjuk mérni.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Az ULE célja, hogy minél több utcán élő hajléktalan ember költözhessen szociális bérlakásba. (Jelenleg három lakásban hat bérlőt helyeztünk már el így.) Emellett célunk, hogy ezt innovatív lakáspolitikai eszközök bevezetésével segítsük elő és aktívan részt vegyünk az Elsőként Lakhatást módszer hazai bevezetésében. Munkánkban fontos szerepet kapnak önkénteseink, akik legnagyobb számban a lakásfelújításainknál dolgoznak, és a legváltozatosabb feladatokban is segítenek nekünk. Ez adja ferencvárosi kötődésünket is: az önkéntesbázisunk egyik alapja a Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégiuma. A jelenlegi és volt kollégisták az úszócsapatunk magját alkotják.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Utcáról Lakásba! Egyesület

Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 7. III/12

Postacím: 1082 Budapest, Baross u.112. I/4

Nyilvántartási szám: 01-02-0015604, bejegyzés ideje: 2014.09.05.

Adószám: 18625880-1-41

Kontaktszemély neve: Fehér Melinda, [email protected], +36 70 431 9819