A projekt neve/címe:

Film School

A támogatandó program célja:

A Film School olyan iskola, ahol a tananyagot az élet írja. Filmre. Dokumentumfilmre. Mi annyit teszünk hozzá, hogy elvisszük ezeket a filmeket a középiskolákba, és megnézzük, hogy mit gondolnak róla a diákok. Mert a diákok gondolkodnak, véleményük van és ha lehetőséget kapnak rá, el is mondják. És közben tanulnak. Az életről. A mások életéből, hogy a magukét szebbé tegyék. 
A filmjeink mindennapi emberek sorsát mutatják be, épp csak annyi a nehézség, hogy a szereplőknek egy új, sokszor a saját kultúrájuktól eltérő országban kell helyt állniuk. Mit tennél te, ha el kellene hagynod az országodat? Hogy boldogulnál? Hogyan segít a film, hogy átéld ezeket a helyzeteket?  Ezeket a kérdéseket feszegetjük a Film Schoolban az Artemisszió Alapítvány munkatársaival szeptembertől a 9. kerületi középiskolák 17-19 éves diákjaival. Az eredményt pedig megosztjuk mindenkivel.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Éveken keresztül külfödre kellett mennünk, hogy a kulturális sokszínűséget igazán megtapasztaljuk, pedig itthon is egyre több kínai, vietnámi bolttal, étteremmel, arab és török gyrosossal találkozhattunk. De az igazi kultúrsokk a migrációs válsággal érte el hazánkat, mindennapossá vált az erről való beszéd. Az általános- és középiskola tananyagából hiányoznak azok a tantárgyak, amiknek segítségével a diákok lehetőséget kaphatnának a különböző kultúrák megismerésére, pedig vannak kérdéseik. Szerencsére vannak olyan pedagógusok, akik fontosnak érzik hogy ezzel a témával foglakozzanak, akár úgy is, hogy órájukon minket látnak vendégül, hiszen egyre több olyan osztály van, ahol migráns hátterű, sokszor már Magyarországon született diák is tanul.

A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni:

Évente körülbelül 1000 néző előtt vetítünk izgalmas történeteket bemutató dokumentumfilmeket, rendszeresek a vetítések utáni hosszas beszélgetések és sokszor kérnek tőlünk tanácsot, kölcsönöznek filmeket. Hírlevelünket 5 000-en olvassák. Kiadtunk egy pedagógiai kézikönyvet és az Oktass filmmel! workshopunkon 30 pedagógust avattunk be a filmek órai alkalmazásába. Most a Film School projekt keretében 8 ferencvárosi középiskolában (15-19 éves korosztály, körülbelül 200 fő) vetítünk filmeket és dolgozzuk fel a látottakat közösen. A kerületi iskolák nagy többségében már a könyvtár állományában van az Idegenek a kertemben filmkatalógus és a kézikönyv is.

A projektben tervezett tevékenységeink:

A projekt keretében felvesszük a pedagógusokkal a kapcsolatot, és közösen megbeszéljük, hogy melyik filmet és milyen órán fogjuk vetíteni.

A filmvetítést megelőzi egy kérdőíves felmérés az osztályról, melynek célja, hogy felmérjük a diákok körében a vetítendő film szereplői általképviselt kultúrákról való ismereteiket. A vetítés alkalmával a spontán reakciókat rögzítjük (felírjuk az elhangzott mondatokat, ellesett arckifejezéseket), majd beszélgetünk a filmről. A beszélgetésnek két célja lehet: egyrészt a filmben látható téma feldolgozása, másrészt a film, mint eszköz elemezése abból a célból, hogy hogyan ábrázolja az adott témát. Ebben a projektben elsősorban mi a kulturális távolság felmérésére és az áthidalhatóság mérésére vállalkozunk.

A tapasztalatokat egy tanulmányban összefoglaljuk és kommunikációs felületeinken közzé tesszük. Ezen kívül az eredményeket (filmes-, oktatási-, interkulturális tematikájú) konferenciákon is ismertetjük.

A projekt lebonyolításának idején folyamatosan kommunikálunk a közösségi oldalainkon és az Oktass filmmel! blogon.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Egy diák ismeretének bővítése: 5 000Ft. A cél 8 iskola körülbelül 200 diákja,

minimum 1 000 000Ft.
Költségtípusok:

  • szórólap, nyomdai költség
  • 1 fő 50 munkaóra, iskolákkal való kapcsolat, koordináció (pedagógussal való kapcsolatfelvétel, vetítésre kerülő film egyezetése, osztály felmérése, korosztály, van-e érintett diák, ha igen milyen nemzetiségű)
  • 2 fő vetítés 8 alkalom (1 alkalom 2 óra, összesen 32 óra+ kérdőív összeállítás és feldolgozás, kiértékelés 20 óra) (1 fő foglalkozásvezető, 1 fő kutató – aki a vetítés előtt és a foglalkozás után kérdőívet töltet ki a diákokkal, a vetítésen reakciókat jegyzetel)

technika (projektor, hangtechnika és laptop – a tanterem felszereltségétől függően)

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A támogatást az iskolai vetítések és a kutatás lebonyolítására, illetve az eredmények közzétételére kívánjuk felhasználni. Amennyiben kevesebb támogatás jönne össze, úgy arányosan, annyival kevesebb diákot tudunk elérni, de az egyéb költségeink nem változnak

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A foglalkozásokkal azt tudjuk elérni, hogy bevonjuk a pedagógust is (közvetve képezzük is), segítjük az iskolákon belüli diskurzust ebben a sokszor nehéz témában. Ha a történet könnyen átélhető, a diák azonosul a hősével: beleképzeli magát a helyzetébe, szeretni kezdi, félti, drukkol neki, mindeközben pedig megtanulja a másságot is értékként kezelni, ezáltal kinyitunk számukra egy ablakot a világra. Ezért a hatásmérő-kutatás a projekt nagyon fontos része: lehetőséget ad arra, hogy felmérjük a diákok idegen kultúrákhoz való viszonyát, milyen hatást gyakorolt rájuk a film és mit gondolnak esetleg utána másképp. Közvetve a filmes ismereteiket bővítjük.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

9 éve vagyunk a Ferencvárosban, az Erkel utcában, ahol a A DocuArt Mozit létrehoztuk és ahol az irodánk is működik. A Palantír Film Alapítvány egy nonprofit, filmszakmai szervezet, amelynek célja a dokumentumfilm társadalmi hasznosulásának növelése. Tevékenységeink közé tartozik a társadalmi témájú dokumentumfilmek létrehozása, népszerűsítése fesztiválok, alkalmi filmbemutatók, rendszeres vetítések szervezésével, dokumentumfilmes közösségi hely működtetésével.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

név: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány

székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 46.

bírósági bejegyzés ideje: 2001. március 26., száma: 8151

adószám: 18172526-2-42

honlap: www.palantirfilm.hu

kontakt személy neve: Komlósi Orsolya

e-mail: [email protected]

tel.: +36-20-543-56-39